Vilken blodgrupp är vanligast i Sverige

04 januari 2024 Jon Larsson

?

Översikt över blodgrupper i Sverige

research

I Sverige finns det fyra huvudsakliga blodgrupper: A, B, AB och O. Dessa blodgrupper baseras på förekomsten av antigener på röda blodkroppar och bestäms av genetiska egenskaper ärvda från föräldrarna. Blodgruppen A innebär att man har antigenet A på de röda blodkropparna, blodgrupp B innebär antigenet B, blodgrupp AB innebär både antigen A och B, medan blodgrupp O innebär inga av dessa antigener. Varje blodgrupp kan sedan vara Rh-positiv eller Rh-negativ beroende på förekomsten av Rh-antigenet.

Presentation av olika blodgrupper

– Blodgrupp A: Cirka 42% av svenskarna har blodgrupp A, vilket gör det till den vanligaste blodgruppen i Sverige. Det är vanligt förekommande i norra och västra delarna av landet. Personer med blodgrupp A har antigenet A på sina röda blodkroppar och kan donera blod till de med blodgrupp A eller AB.

– Blodgrupp B: Ungefär 10% av svenskarna har blodgrupp B. Det är vanligare i södra delarna av landet. Personer med blodgrupp B har antigenet B på sina röda blodkroppar och kan donera blod till de med blodgrupp B eller AB.

– Blodgrupp AB: Cirka 8% av svenskarna har blodgrupp AB. Det är vanligare i Stockholm och Göteborg. Personer med blodgrupp AB har både antigen A och B på sina röda blodkroppar och kan donera blod till de med blodgrupp AB, men kan ta emot blod från alla blodgrupper.

– Blodgrupp O: Ungefär 40% av svenskarna har blodgrupp O. Det är vanligt förekommande över hela landet. Personer med blodgrupp O har varken antigen A eller B på sina röda blodkroppar och kan donera blod till alla blodgrupper, vilket gör dem till universalgivare.

Kvantitativa mätningar

Enligt statistik från Blodcentralen var vanligaste blodgruppen i Sverige tidigare A, men på senare år har blodgrupp O blivit allt vanligare och nu utgör det den största andelen av svenskarnas blodgrupper. Det finns dock regionala variationer, och i vissa delar av landet är fortfarande blodgrupp A den vanligaste.

Skillnader mellan olika blodgrupper

Skillnaderna mellan de olika blodgrupperna är främst relaterade till genetiska och immunologiska egenskaper. Till exempel har personer med blodgrupp O naturliga antikroppar mot de andra blodgrupperna, vilket kan göra att de får svårare att ta emot blod från andra grupper. Personer med blodgrupp AB har däremot inga naturliga antikroppar, vilket gör att de kan ta emot blod från alla grupper.

Historisk genomgång av för- och nackdelar

Det har funnits en långvarig debatt kring vilken blodgrupp som är bäst eller värst, men i dag finns det ingen generell konsensus om detta. Det som tidigare betraktades som nackdelar eller fördelar med vissa blodgrupper, som kopplingar till vissa sjukdomar eller immunitet mot vissa infektioner, har oftast visat sig vara små och inte avgörande faktorer i hälsotillståndet.Sammanfattning:

I Sverige är blodgrupp A den vanligaste blodgruppen, följt av O, B och AB. Blodgrupp O har dock ökat i popularitet på senare år och är nu den vanligaste blodgruppen i landet. De olika blodgrupperna skiljer sig främst i antigenförekomsten på de röda blodkropparna och har olika donator- och mottagarförmåga för blodtransfusioner. Det finns inga stora för- eller nackdelar knutna till de olika blodgrupperna förutom de genetiska och immunologiska egenskaper de innebär.

FAQ

Vilken blodgrupp är vanligast i Sverige?

I Sverige är blodgrupp A den vanligaste blodgruppen, följt av O, B och AB.

Kan jag donera blod om jag har blodgrupp O?

Ja, personer med blodgrupp O kan donera blod till alla blodgrupper och anses vara universalgivare.

Hur har fördelningen av blodgrupper förändrats över tiden i Sverige?

Tidigare var blodgrupp A den vanligaste blodgruppen i Sverige, men på senare år har blodgrupp O blivit allt vanligare och nu utgör det den största andelen av svenskarnas blodgrupper.

Fler nyheter