Vägmarkeringar – en omfattande guide

14 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Vägmarkeringar spelar en avgörande roll för trafiksäkerheten och effektiviteten på vägarna runt om i världen. Dessa markeringar utgör en integrerad del av trafiksystemet och bidrar till att reglera trafiken, vägleda förare och minska risken för olyckor. I denna omfattande artikel kommer vi att utforska olika aspekter av vägmarkeringar, inklusive deras typer, funktioner, betydelse och utveckling över tid.

Olika typer av vägmarkeringar

Vägmarkeringar kan delas in i flera olika kategorier baserat på deras placering, form och funktion. De vanligaste typerna inkluderar följande.

Längsgående markeringar

Längsgående markeringar löper längs med vägen och används för att indikera körbanans gränser, körfiler och riktning. Dessa markeringar inkluderar bland annat:

 • Vit linje: Används för att separera trafikflödet i samma riktning.
 • Gul linje: Indikerar trafik på motsatt riktning och används vanligtvis på enkelriktade vägar eller motorvägar.
 • Avskiljningslinjer: Används för att separera körfält, inklusive heldragen linje, streckad linje och dubbeldragen linje.

vägmarkeringar

Tvärgående markeringar

Tvärgående markeringar korsar vägen och används för att indikera övergångsställen, stopplinjer och andra trafikregler. Dessa markeringar inkluderar bland annat:

 • Vita eller gula streck: Används för att markera övergångsställen och andra korsningar.
 • Stopplinjer: Markeras med en vit linje och används för att indikera var fordon ska stanna vid stoppskyltar eller trafikljus.

Specialmarkeringar

Specialmarkeringar används för att informera förare om särskilda förhållanden eller faror på vägen. Dessa markeringar inkluderar bland annat:

 • Varningsmarkeringar: Används för att varna för farliga kurvor, hinder eller andra trafikförhållanden.
 • Cykelfält: Markerade områden avsedda för cyklister.
 • Gatunamn och pilar: Används för att ange gatunamn och riktningar.

Funktioner och betydelse

Vägmarkeringar har flera viktiga funktioner och betydelse för trafiksäkerheten och trafikflödet.

 • Navigering och vägledning: Genom att tydligt definiera körfält, körriktningar och vägbanans gränser hjälper vägmarkeringar förare att navigera säkert och korrekt på vägen.
 • Reglering av trafikflödet: Vägmarkeringar reglerar trafikflödet genom att separera körfält, indikera stopplinjer och varna för faror. Detta bidrar till att minska trafikstockningar och främjar en jämnare och mer effektiv trafikflöde på vägen.
 • Ökad trafiksäkerhet: En av de viktigaste funktionerna hos vägmarkeringar är att öka trafiksäkerheten för alla vägtrafikanter. Tydliga och korrekta markeringar ger förare nödvändig information för att undvika olyckor och följa trafikregler, vilket minskar risken för skador och dödsfall på vägen.

Utveckling över tid

Vägmarkeringar har utvecklats och förbättrats avsevärt över tid med införandet av nya tekniker och material. Från enkla linjemålningar till avancerade reflekterande material och ljusmarkeringar har vägmarkeringar blivit mer synliga och effektiva än någonsin tidigare. Den senaste utvecklingen inom vägmarkeringsteknik inkluderar användningen av smarta material och sensorer för att övervaka vägarnas tillstånd i realtid och anpassa markeringarna efter aktuella förhållanden.

Läs mer på svevia.se/vagmarkering

Fler nyheter